HUISREGELS
VOOR EEN PRETTIG VERBLIJF OP DE AVERECHTS

HUISREGELS VOOR HET VERBLIJF OP EEN ZEILSCHIP

De volgende huisregels zijn de basisregels om uw verblijf voor iedereen zo prettig mogelijk te maken.
Deze regels dienen dan ook door alle gasten te worden gerespecteerd.

1.De eigenaar/vertegenwoordiger van het schip heeft het recht om de hutten op het schip te betreden en te inspecteren indien hij/zij dit nodig acht.
2..  Op het schip zijn geen dieren toegestaan.
3.  Het is niet toegestaan om vreemde gasten op het schip uit te nodigen en  te laten overnachten zonder toestemming. .
5. De huurder weet dat de hutten klein zijn en dat alle bedden stapelbedden zijn. .
6. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, verspilling, of verlies die hij  of één van de leden van zijn groep tijdens zijn verblijf aan het schip toebrengt en/of veroorzaakt, ook als dit per ongeluk gebeurt. Alle schade dient onmiddellijk na de gebeurtenis te worden vergoed door de huurder.
7. De eigenaar/vertegenwoordiger  is op geen enkele manier verantwoordelijk voor welke schade dan ook aan de bezittingen van de huurder of de leden van zijn groep, of voor het verlies van bezitingen, of welke schade dan ook tijdens zijn verblijf op het schip.  Het gebruik van het schip en van de faciliteiten is voor eigen risico. Wij raden u aan om uw eigendommen te verzekeren.
8. De eigenaar/vertegenwoordiger is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook die ontstaat door het uitvallen van electra, waterlekkage, transortproblemen (van bv uw vliegtuig, bus trein, etc), overheidsbevelen, weersomstandigheden en natuurgeweld, terroristische akties en andere externe factoren. Deze vormen ook geen reden voor restitutie van reeds betaalde bedragen, of voor kwijtschelding van nog te betalen bedragen.
9. U wordt verzocht om niet overdreven veel lawaai te maken.
10. Buitensporig gebruik van alcohol is niet toegestaan.
11. Het is niet toegestaan om in het schip te roken. (U kunt op het dek roken).
12. Huurders hebben de plicht om netjes om te gaan met alle ruimten en alle apparatuur, meubels e.d. aan boord, en alles in goede staat te laten.
13. Huurders dienen zich te houden aan de wet. (Bijvoorbeeld die van geluidsoverlast).
14.  In het geval van klachten van buren vanwege buitensporig lawaai of hinderlijk gedrag van huurders (of wie dan ook in uw groep), dient u het schip onmiddellijk te verlaten zonder enige terugbetaling van reeds betaalde bedragen.
15. Wilt u de deuren en ramen van uw hutten en het schip sluiten als u weggaat, om schade veroorzaakt door regen, diefstal e.d. te voorkomen.
16. Energiebesparing. Wilt u ons helpen energie te besparen door alle lichten uit te doen als u weggaat, en alle electrische apparaten zoveel mogelijk uit te doen.
17. Waterbesparing. Op een schip is water niet vanzelfsprekend. Het kan opraken. Gebruikt u daarom niet meer water dan strikt noodzakelijk. Nooit een kraan laten lopen.
18.  U bent verplicht om verloren sleutels en de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden.
19. Toiletten dienen voor geen enkel ander doel te worden gebruikt dan waarvoor ze zijn bedoeld. Er mogen geen voorwerpen of andere zaken in de toiletten worden doorgespoeld, zoals maandverband, tampons, zakdoekjes, restjes eten, doeken, en wat dan ook. Huurder dient alle kosten te betalen voor reparatie van elke schade die ontstaat door verkeerd gebruik ervan.
20.  Betalingen:
Aanbetaling:       Pas na ontvangst van uw aanbetaling is de reservering definitief is. 
Restantbetaling: contant te betalen op de dag van aankomst, of 14 dagen voor aankomst per bank.
Borg: contant te betalen op de dag van aankomst.
21. Het kan gebeuren dat een schip door omstandigheden een andere positie moet kiezen.
22. Door omstandigheden kan het gebeuren dat een ander, vergelijkbaar schip zal worden toegewezen.

Hartelijke dank voor de naleving van deze regels.
We wensen u een prettig verblijf in Amsterdam

 

 

Op Averechts kan beneden dek kan je uitstekend vergaderen of kan men een lezing geven.Bedrijfsuitjes met de Averechts als groepsaccomodatie bent u knus bij elkaar zonder andere gasten en heeft u het hele schip tot u zelf. Feest of ontspanning het is geheel aan u.

Die Averechts auf Deutsch

The Averechts in English


vierpersoons hut met wastafel  op de Averechts voor overnachting tijdens een meerdaagse tocht of te gebruiken bij een voor of na-overnachting. tweepersoonshut op de Averechts voorzien van wastafel voor de meerdaagse tochten of bij voor- of na-overnachting. Gang op Averechts


L10 Web Stats Reporter 3.15 LevelTen Hit Counter - Free PHP Web Analytics Script
LevelTen dallas web development firm - website design, flash, graphics & marketing